Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kiedyś przyjdzie taki czas, że zatęsknimy za sobą oboje, ale nie będziemy mieli odwagi nawet ze sobą porozmawiać.
Reposted fromwaflova waflova viawordshurt wordshurt
Taki czarny jest ten listopad, taki zimny, taki obolały od deszczu, od wspomnień, od mokrych rękawiczek - aż strach. Gdybym była listopadem, to rada bym się otrząsnąć z mojej listopadowej doli. Błąkałabym się po uliczkach czarnych jak jary i błagałabym Pana Boga, żeby zmienił zapisy. Ale może on - ten listopad - tak właśnie się błąka, tak się obija i tak szlocha rozpaczliwie; 'O Boże, Boże spraw żebym już nie był listopadem, żeby mi nie było tak ciemno wieczorem i tak mglisto nad ranem, i żeby nie bolały mnie wszystkie liście i żeby nie dokuczał mi reumatyzm miłości! Też bym tak chciał, jak kwiecień pobiec do różowego sadu, albo jak lipiec - wyskoczyć na plażę pełną piłek...' Tak on sobie płacze ten listopad niewysłuchany. Ta beksa.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromrol rol viaAmericanlover Americanlover
nie czuję się bezpiecznie. 
5985 36b0
9336 218a
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaflauschfisch flauschfisch
   Istnieje piękno, dla którego nie jesteśmy stworzeni. (...) Wszystkie te milczące noce, na które nie zasłużyliśmy.
— Emil Cioran – Księga złudzeń
Reposted fromIriss Iriss viaAmericanlover Americanlover

Ludzie stanowczo za mało patrzą sobie w oczy.

Reposted fromdiammond diammond viasaudadeyeh saudadeyeh
2924 f751
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaAmericanlover Americanlover
2914 8376
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaJodenstein Jodenstein
W takim samym dniu jak tamten, może trochę wcześniej czy trochę później, odkrywasz bez zdziwienia, że coś jest nie w porządku, że, mówiąc wprost, nie umiesz żyć, że nigdy się nie nauczysz.
— Georges Perec, Człowiek, który śpi
Reposted fromyoungadult youngadult vialifeless lifeless
0451 2ca0 500
"Moje wymarzone miejsce na ziemi nie miało stałych współrzędnych geograficznych, przesuwało się wraz z tobą i było dokładnie między twoim lewym ramieniem i uchem."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
4635 0e98 500
4564 0c3d
2432 2b51 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl